Militärtekniska Föreningen

Militärtekniska föreningen är till för att främja intresset och sakkunskapen i militärtekniska frågor. Det sker genom organiserad samverkan mellan de som är och har varit engagerade i den militärtekniska utvecklingen.

Militärtekniska föreningen är ideell och opolitisk.

Föreningens målsättning uppfyller vi genom att arrangera seminarier kring aktuella områden, men även genom studiebesök på industrier, förband och myndigheter.

Föreningens information (kallelser, dokumentation med mera) sprids via hemsidan och via epost utskick.

Föreningen har tidigare haft två officiella organ. Först "Militärteknisk Tidskrift", fram till Q1 2006 och därefter "Militaer Teknikk" fram till 2012. Länkar till dessa finns till vänster.

 

indexpointer.gif (939 bytes)    Meddelande till föreningens styrelse
indexpointer.gif (939 bytes)    MTF informerar  (från Militärteknisk Tidskrift och Militaer Teknikk)
indexpointer.gif (939 bytes)    Föreningens stadgar
indexpointer.gif (939 bytes)    Verksamhetsberättelser
indexpointer.gif (939 bytes)    Förslag på aktivitet för MTF
 

indexpointer.gif (939 bytes)    För styrelsen

bottom.gif (138 bytes)
[Till toppen av sidan]