Aktuella händelser

bottom.gif (138 bytes)

MTF nästa aktiviteter äger rum torsdag den 16 november:

 

Inbjudan till seminarium om Luftvärnssystem

MTF nästa seminarium äger rum torsdag den 16 november, kl 17.00-18.00, se inbjudan.

FMV kommer att tala om ett ämne som aktualiserats den närmaste tiden, nämligen luftvärn.
Fokus kommer vara på aktuella medelräckviddiga luftvärnsrobotsystem för Försvarsmakten samt något om motsvarande system från andra sidan Östersjön.
 

Kallelse till Föreningsmöte

MTF Föreningsmöte äger rum torsdag den 16 november, kl 18.10 (dvs efter seminariet), se kallelse med dagordning.

MTF styrelse har diskuterat MTF och dess framtid varefter styrelsen har fattat beslut om att upplösa Militärtekniska Föreningen.
För detta erfordras ett Föreningsmöte (detta möte) och ett Årsmöte (sedvanlig tid, separat kallelse kommer nästa år).
Med anledning av beslutet skickade vi också ut ett brev från MTF ordförande via epost den 7 oktober. Brevet finns även här.
 

 

Anmälan till seminariet och / eller föreningsmötet erfordras senast den 14 november till föreningens sekreterare
carl.vongerber /at/ fhs.se (obs skrivning av spam skäl, se även kallelser enl ovan).

Plats är Försvarshögskolan, sal N202, Drottning Kristinas Väg 37, KTH Campus, Stockholm

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utskick sker numera via epost och publiceras även här på hemsidan.
Från september 2011 och fram till nu (datum enligt nedan) finns omkring 115 medlemmar registrerade. 
Vill du ändra din epost adress?  Det görs här. 

Medlemsavgift för 2017

Medlemsavgiften är beslutad till 0: - ( från och med 2014, beslut sker vid varje årsmöte ).

Vår hemsida - lösenord

Information om våra aktiviteter och dokumentation från genomförda seminarier och föredrag hittar Du som vanligt här på www.militartekniska.se.   Användarnamn och lösenord framgår av våra utskick och behövs för att kunna se dokumentation från seminarierna.
 

 

 

bottom.gif (138 bytes)

[Till toppen av sidan]

Senast uppdaterad: 2017-10-28