Välkommen till
Militärtekniska Föreningen

MTF.gif (10719 bytes)

Till aktuella händelser

Seminarium om Luftvärnssystem samt ett föreningsmöte planeras preliminärt till
23 november (alt 16 november).


Föreningens utskick sker med e-post och genom publicering på hemsidan.
Gå in här och registrera ditt namn och e-post adress.

Obs, endast för medlemmar. (nu har vi ca 115 e-postadresser)
Dokumentation
OH bilder från våra seminarier finns att läsa här:
Gå till medlemssidan för att läsa dokumentation (OH-bilder m.m.) från genomförda temaaftnar och seminarier

Bilder från seminariet i maj om helikoptrar finns nu utlagt.

Tillgången till vår dokumentation är avsedd för MTF medlemmar och försedd med lösenord.

Omarbetning av medlemssidorna pågår. Mer information läggs till efterhand

 

Militärtekniska föreningen är till för att främja intresset och sakkunskapen i militärtekniska frågor. Det sker genom organiserad samverkan mellan de som är och har varit engagerade i den militärtekniska utvecklingen.

 

Militärtekniska Föreningen | Aktuella händelser
 Att bli medlem | Medlemssidorna | Tidigare aktiviteter | Länkar |  Short summary in English
Militärtekniska Föreningen - MTF, Copyright 1999-2017
Frågor till Infomaster

bottom.gif (138 bytes)
[Till toppen av sidan] Senast uppdaterad: 2017-10-07