Nr 6 2008

Om IED

IED (”Improvised Explosive Devices”), hemmagjorda bomber som framställs med enkla medel och utlöses med sensorer, tråd eller radiosignaler, är ett av vår tids stora gissel. Med en tillverkningskostnad motsvarande en pizza kan de slå ut plattformar som är sex tiopotenser dyrare, samt lemlästa och döda soldater.

Den i teknikfrågor alltid relevanta amerikanska ingenjörsorganisationen IEEE hade nyligen en artikelserie i ärendet. Countering IEDs (IEEE Spectrum, vol. 45, no. 9, september 2008) och Bomb Squad Diary (IEEE Spectrum, vol. 45, no 10, oktober 2008) beskriver en kombination av åtgärder för att hantera problemet: teknik för att förstöra eller störa utlösningen av IED, utökat skydd av fordonen, sökande efter de miljöer där IED tillverkas och jakt på nätverken av individer som tillverkar IED. Speciellt det sistnämnda har sedan sommaren 2007 lett till ett trendbrott i antalet förluster i Irak p.g.a. IED.

Att jobba med motmedel mot IED kanske för vissa framstår som mindre prestigefyllt än att jobba med stora plattformar för luft, sjö eller mark, men det är en av vår tids absolut största utmaningar och svåraste problem. Krigförande länder har kanske lättare än övriga att förstå vikten av området.

Under det amerikanska försvarets stora forskningskonferens DARPATech hösten 2007 beskrevs motmedel mot IED (”Counter-IED”) som vår tids motsvarighet till Manhattanprojektet, atombombsprojektet under andra världskriget. Pentagons speciella IED-organisation, The Joint IED Defeat Organization, har årligen nästan en svensk försvarsbudget för att attackera problemet. Under ett föredrag på konferensen så beskrev en amerikansk marinkårsgeneral hur verkligheten ter sig i Irak och Afghanistan, och kallade sedan in en vän på scenen, en marinkårssergeant, med en arm och ett ben borta, och 75%-iga brännskador. Denne beskrev lugnt och sakligt hur det var att med sitt fordon köra rakt in i en IED. För auditoriet av ingenjörer var det ett gripande ögonblick där kriget plötsligt framstod i all sin ohygglighet. Tänkvärt för oss tekniker som kanske alltför sällan ser verkligheten.

 

På återseende!

Gunnar Hult
Ordförande MTF