Nr 6 2007

Julläsning

Under julledigheten, framför brasan och med portvinet inom räckhåll, fördrivs tiden lämpligen med teknikböcker, och gärna litet spekulativa sådana. Låt mig föreslå tre lämpliga verk, alla med relevans för militärteknik.

Harvardprofessorn Clayton Christensen skrev redan 1997 sin The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, men den är fortfarande läsvärd. Christensens teori är att de stora teknologiska sprången sällan görs i de etablerade medelstora och stora lilretagen. Dessa är alltför fastlåsta i befintliga affärsmodeller och analyser av befintliga marknader, och ägnar sig därmed alltf6r ofta ät inkrementell förbättring av befintlig termik. Implikationen för militärteknik air uppenbar: vi kanske borde titta litet mer på nya och ovanliga utvecklingsmiljö.

En mer radikal teori lanseras av Nassim Nicholu Taleb, f.d. mäklare på Wall Street, i The Black Swan (2007). Han menar att alla stora händelser karakteriseras av tre saker: De är mycket oväntade, de lår mycket stort genomslag och efteråt försöker vi övertyga oss om att det var uppenbart att det skulle hända, trots att ingen förutsagt det (attacken mot World hade Ccitter åt ett bra exempel). Vi är kroniskt oförmögna att pvedilaera osannolika händelser, och folk som blivit rika på teknologiska genombrott hade egentligen bara tur, dom var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Provoktivt och intressant.

Den sista boken diskunnar dagens händelser i Irak och Afghanistan. John Robb lanserar i Brave New War (2007) teori om katedralen och basaren. Att ta fram ett komplext, modernt försvarssystem är som att bygga en katedral: lång och mödosam planering, mycket pengar, och efter mänga ar sa ar en magnifik konstruktion klar. Våra motståndare, diiremot, agerar som på en basar, en kaotisk marlnadsplats: högt tempo, allt finns att köpa för pengar, mycket ar gratis, grupper nr människor bildas snabbt och upplöses sedan. Robb menar att hela globstliseringen ar hotad av detta opredikterbara beteende.

På återseende under 2008!

Hälsningar,

Gunnar Hult
Ordförande MTF