Nr 4  2003

En het höst är att vänta

I skrivande stund så har ny överbefälhavare, eller försvarschef som kanske blir den nya benämningen, inte utsetts.

Försvarsmaktens utveckling är en angelägen fråga för alla i Sverige, inte enbart försvarsanställda eller direkt berörda organisationer och industrier. Det är självklart att en ny försvarschef skall ha möjligheten att sätta sin prägel på verksamheten. Försvarsmakten är ju ett enrådighetsverk, det vill säga ÖB beslutar ensam i alla frågor.

Militärtekniska Föreningen ser fram mot att kunna påverka den fortsatta utvecklingen på ett konstruktivt sätt även fortsättningsvis med speciellt fokus på militärteknik. Att vårt intresseområde är viktigt kan förstås av den vikt som bland annat EU visar när det gäller att bygga upp en gemensam materielbyrå. Syftet med byrån är att främst identifiera behov av förmågor och kapaciteter som behövs inom Europa för att klara av krishantering. Byråns ställning blir central och kommer att ledas av en framstående politisk person, ”Solana-type”, som det har uttalats i några sammanhang. Byrån kommer att ha uppgiften att bland annat samordna forskningssatsningar, materielutvecklingar och anskaffningar.

Vi i Sverige är positiva till byråns tillkomst och kommer att vara med i uppbyggnadsfasen och säkerställa ett rimligt inflytande. Jag har själv uppfattningen att vi har mycket att erbjuda från svenskt håll.

Försvarsbeslutets underlag tas nu fram i rasande fart. Även om planeringssituationen ter sig svår och ibland omöjlig, så tror jag att vi i slutet på nästa år ändå kan konstatera att ett balanserat förslag ligger på riksdagens bord.

Vi kan således se fram mot en särpräglat intressant höst, vinter och vår ur ett militärtekniskt perspektiv. Viktiga vägvalsfrågor för FM, industrifrågor och teknikfrågor kommer att avhandlas och i praktiken beslutas inför FB 04.

Delta, engagera, entusiasmera och nätverka.     

Hälsningar Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)