Nr 4   2002

Är vi unika på något sätt i Sverige? 

Många ställer sig frågan hur det är möjligt att lilla Sverige kan utveckla och producera så kvalificerade militära produkter som vi gör. Vi mäter oss med de allra största och mest utvecklade länderna i det hänseendet.

Jag brukar framföra följande punkter som de komparativa fördelar som vi har jämfört med andra länder.

·        Vi är vana vid mycket stora tekniska utmaningar då vi ensamma har haft en synnerligen svår hotbild (invasion) att tackla.

·        Vi har varit tvungna av resursskäl att samarbeta effektivt. Vi hade IPT ( Integrated Project Team) långt innan begreppet föddes utomlands.

·        Vi är tvingade att lita på varandra av bland annat resursskäl.

·        Vi har ett särklassigt återmatningssystem, där t ex en värnpliktig lätt kan slå upp en telefonkatalog och få prata med konstruktören av en produkt hos någon av våra försvarsindustrier.

·        Vår offentlighetsprincip och öppenhet har gjort det möjligt att både få reda på saker och framföra åsikter utan repressalier.

·        Vår litenhet har lett till extrem snabbhet om vi jämför med andra, även om vi ibland tycker att det borde gå fortare.

·        Vi har en mycket bra och omfattande infrastruktur vad gäller ingenjörsverksamhet.

·        Vi har mycket kompetenta kunder och kravställare.

Jag anser att vi fortfarande har fördelar även om hotbilden har förändrats.

Våra nya utmaningar är givetvis det nätverksbaserade försvaret och från teknisk utgångspunkt projektet LedsystT samt internationaliseringen.

Låt oss utnyttja våra gamla fördelar och hitta några nya som gör att vi fortsättningsvis kan hävda oss internationellt och skapa en bra och interoperabel FM samt bra förutsättningar för den industri vi har så att den kan konkurrera på en hård exportmarknad.

Kopplingen mellan militär och civil utveckling är ett exempel som vi kan utveckla mera inom Sverige och omsätta till en komparativ fördel.

Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)