Nr 4   2001

Året som gått…

Det är inte helt lätt att sammanfatta ett år som detta. Kanske inträffade det största fredstida terrordådet i världshistorien inför våra ögon den 11:e september. Det enda vi med säkerhet kan säga, är att världen inte kommer att vara sig riktigt lik efter detta.

Men jag har någonting intressant att förtälja. Den 12:e juni i år beslutade styrelsen (utdrag ur Protokoll från styrelsesammanträde, sida 3):

En arbetsgrupp för jubileet, bestående av Carl-Gustaf Svantesson, Björn Liszka, Erik Berglund samt Sigvard Brodén, sätts samman. C-G är sammankallande. Riktlinjer skall vara; attraktiv aktivitet, festlig lokal, bra mat. Aktiviteten skall bäras upp av ”Paradigmskiften inom militärteknik, då - nu och i framtiden”.

Vi ville ur ett historiskt perspektiv försöka belysa vad vi kan vänta av framtiden. Mitt erkännande till föreningens styrelse för dess framsynthet! Men jag måste erkänna en annan sak också. I skrivande stund (2001-11-11) har endast 50-talet personer hörsammat kallelsen/inbjudan. Jag frågar mig och vågar skriva: ”Har inte folk förstått vad det är vi bjuder?” För Er som missar seminariet kommer vi nästa nummer av MTT förhoppningsvis att kunna läsa seminariets huvudtalares, Deborah Wesphal, artikel om Joint Vision 2010/2020.

Jag ber att få tacka alla som bidragit föreningens framgångar under året. Utan att förringa någon annans insats vill jag särskilt tacka redaktören, Eric Hedström, hans redaktionskommitté och redaktionen för Militärteknisk Tidskrift för det fantastiskt fina stöd tidskriften ger föreningen.

Väl mötta till ett lite lugnare år 2002!

Björn Liszka
Ordförande

bottom.gif (138 bytes)