Nr 4 2000

Styrelsen gör allt den kan!

Inom MTF har vi nått ett läge där styrelsen den närmaste tiden inte avser att göra några omfattande förändringar avseende föreningens verksamhet.

  • Våra aktiviteter; seminarier, temakvällar och studiebesök är uppskattade och välbesökta - även av icke medlemmar.

  • Föreningens ekonomi är mycket stabil.

  • Styrelsen har föryngrats avsevärt de senaste tre åren.

  • Tidskriften har, redaktionella och utseendemässigt, genomgått flera positiva förändringar. Upplagan avseende prenumeranter har tredubblats och förfrågan efter "lös-ex" är uppe över 1.000 per nummer.

Men ovanstående avspeglar sig tyvärr inte i vår medlemsstatistik. Föreningen pendlar stadigt mellan 650 och 700 medlemmar. Den fluktuationen är ca 8 % och omsättningen av medlemmar ligger någonstans mellan 10-12% per år. Vi tror att detta är normala värden. Våra rekryteringsinsatser räcker alltså för att hålla föreningen på denna nivå. Vi har i punktinsatser försökt att öka föreningens storlek. Ett exempel: Förra året skickades 3.500 tidskrifter (ett ex per elev och lärare), med värvningsbrev, till Försvarsmaktens skolor. Vi fick fem (5) nya medlemmar. Sådana kampanjer har ingen råd att genomföra. jag vänder mig därför ödmjukast till våra medlemmar med följande erbjudande.

Om Du värvar en ny medlem får Du nästa års inedlemskal) gratis. Se bara till att meddela oss, när den nye medlemmen anmäler sig, att det är Du som värvat henne/honom. Se bara till att meddela oss, när den nye medlemmen anmäler sig, att det är Du som värvat henne/honom.

Några läste bevisligen förra numrets medlemsinformation, där jag skrev om vårt "Moment 22" - att en medlem som flyttat sällan meddelar adressändring till MTF. Fler medlemmar hörde av sig och hävdade att det inte var självklart vart man skall vända sig vid en sådan adressändring.

Det enklaste sättet är att titta på tidskriftens tredje sida. Där står (under "THE MILITARY TECHNOLOGY ASSOCIATION") hur man kommer i kontakt med styrelsen. Vem Ni än vänder Er till kommer registeransvarig att underrättas.

Ni kan också kontakta oss via vår hemsida www.mtf.a.se.

Styrelsen arbetar vidare men nu är det också medlemmarnas tur att dra sitt strå till stacken för att vi ska nå målet över 1.000 under 2000 (d v s över 1.000 medlemmar under år 2000).

Mycket nöje med det nya exemplaret av Militärteknisk Tidskrift!

Björn Liszka
Ordförande


bottom.gif (138 bytes)