Nr 4 1999

Över 3500...

...extra exemplar av Militärteknisk Tidskrift har denna gång distribuerats till huvuddelen av eleverna och lärarna vid de militära skolorna.
  Militärtekniska Föreningen (MTF) styrelse vill härigenom orientera en stor (och kunskapshungrig) del av den yrkesverksamma officerskåren om vår existens. Detta hoppas vi i sin tur för med sig att flera i kåren finner ett värde i att gå med som medlem i Militärtekniska föreningen.
  Enklast beskrivs vår verksamhet genom att presentera ett utdrag ur föreningens stadgar:

  "Föreningens ändamål är att främja intresset och sakkunskapen beträffande militärtekniska frågor genom organiserad samverkan mellan särskilt de personalkategorier som genom sin verksamhet inom totalförsvaret, vid industrin eller på annat sätt är eller har varit engagerade i den militärtekniska utvecklingen."

  Detta gör vi främst genom att inbjuda till fyra evenemang per år, vilka behandlar aktuella områden med stark kopppling till den militärtekniska utvecklingen. Bland senare aktiviteter kan nämnas besök på ubåten Gotland, temaafton "Den militärindustriella utvecklingen i Ryssland" och symposiet "Det framtida kriget". Därtill erhåller medlemmarna årligen fyra nummer av Militärteknisk Tidskrift. Detta för en medlemsavgift på 100 kr per år.

  Om Du tycker föreningens verksamhet låter som något för Dig så tycker jag att Du ska odla Dina intressen - gå med i MTF!

Björn Liszka
Ordförande

bottom.gif (138 bytes)