Nr 4-5  2006

Nya utmaningar

Först kan jag konstatera att den lösning vi fått på tidskriftssidan är bra. Den manifesterar ett utökat och konkret samarbete mellan de nordiska länderna.

Vi har också fått en ny regering i Sverige och en budget inom försvarsområdet som signalerar ett ökat internationellt deltagande. För oss inom MTF så är kopplingen till industrifrågor och teknikfrågor viktig oavsett inriktning av vår säkerhetspolitik.

Jag har under det senaste året kunnat konstatera att ett antal länder har pre­senterat sin försvarsindustristrategi som i praktiskt taget alla fall först slår vakt om vissa speciella, nationella industriella förmågor, som det satsas på, och därutöver inbjuder till internationellt samarbete, finansiering eller deltagande på annat sätt. I många fall har också staten kontroll över industrin genom ett ägarskap.

Här hemma så är vår försvarsindustri helt i civila händer och dessutom i mångt och mycket utlandsägd. Företagen behåller dock sina utvecklings­avdelningar inom landet då det ur ett ägarperspektiv ännu så länge synes vara mest gynnsamt. Det beror givetvis på vår kompetens inom landet, inte minst inom det militärtekniska området.

Det är ett förhållande som inte varar långsiktigt av sig självt. Det kommer att krävas hårt arbete, starkt fokus och kompetent och uthålligt intresse för militärtekniska frågor även fortsättningsvis för att vi i praktiken skall kunna bibehålla de konkurrensfördelar och de förmågor inom landet som är så viktiga för vår Försvarsmakt.

Våra nätverk inom föreningen måste upprätthållas och byggas ut, bland annat genom att vi blir fler i föreningen.

Vi har således viktiga, roliga och spännande utmaningar framför oss

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

 

bottom.gif (138 bytes)