Nr 3  2003

Vi behöver fler medlemmar i MTF

Som medlemmar i Militärtekniska Föreningen har ni nyligen fått ett utskick om höstens aktiviteter. Med utskicket följer också vår matrikel. Det är en trevlig läsning att finna så många intresserade och kvalificerade personer som aktivt bestämt sig för att bli medlemmar och därmed stödja en viktig verksamhet.

Jag har i några av mina tidigare inlägg pekat på behovet av intresse för militärteknik i gammal och ny tappning samt bland annat pekat på kopplingen mellan den tekniska försvarsmaktsutvecklingen och tillväxten i samhället.

För att på rätt sätt kunna befrämja en stund och behovsrelaterad utveckling av militärteknik behöver vi dock bli flera i föreningen.

Jag uppmanar därför alla medlemmar att försöka värva nya medlemmar. Vi kan erbjuda mycket för den relativt sett låga medlemsavgiften. Det senaste utskicket är ett gott bevis på detta.

Låt oss därför gå ut och agera som ambassadörer för de intressanta och viktiga frågeställningar som vi har behandlat under årens lopp och de nya ämnen som vi behandlar på kommande seminarier och studiebesök.

Väl mött på höstens aktiviteter nya som gamla medlemmar!

Hälsningar Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)