Nr 3   2002

Utmaningar som heter duga!

I höst kommer Försvarsmakten och FMV att begära in offerter på arbetet att konstruera och bygga de demonstratorer som bl.a. skall ge svar på de svåra frågorna runt det nätverksbaserade försvaret.

Det är en stor utmaning för Försvarsmakten och FMV att hantera denna komplexa och mångfasetterade process som kräver både ordning och fantasi och entreprenörskap. Det är också en stor utmaning för de industrier och forskningsinstanser som avser svara på offertförfrågan och bidra med förslag och lösningar på de frågor som ställs. En särskild utmaning blir att skapa de samarbetsmönster som torde krävas för att vi i Sverige skall lyckas genomföra den nya försvarsreformen (läs det nätverksbaserade försvaret).

Militärtekniska Föreningen står också inför stora utmaningar. Vi har bestämt oss för att bidra på vårt sätt genom att sätta strålkastarljuset på de särskilt svåra och dimensionerande teknikfrågor som är förknippade med det närverksbaserade försvaret. Vi kommer bl.a. att genomföra besök och hålla ett seminarium i höst med nära anknytning till försvarsutmaningen.

Jag bedömer att det kan bli välbesökta tillställningar, så boka upp aktuella tider i god tid när mer information kommer i vårt nästa utskick.

En sista utmaning som jag vill peka på är behovet av att Militärtekniska Föreningen får flera medlemmar. Denna sista utmaning och uppmaning riktar jag till alla läsare, medlemmar eller inte medlemmar.

Vi har en uppgift inom föreningen. Syfte och mål går bl a att läsa på vår hemsida mtf.a.se. Låt oss alla försöka bidraga genom att rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Tidiga hösthälsningar från
Staffan Näsström, Ordförande

bottom.gif (138 bytes)