Nr 3 2000

Medlemskontakt…

En, enligt mitt tycke, mycket kompetent styrelse sammanträder 4 gånger per år. Mellan dessa sammanträden löser ledamöterna allsköns uppgifter varav planera, förbereda och genomföra föreningens arrangemang hör till de enklare. Styrelsen följer en väl inarbetad process då den skall generera och fastställa inriktningen för kommande års tema och aktiviteter. Som orientering kan jag meddela att nästa års tema blir Internationalisering. Jag tycker dock att vi saknar en komponent vid denna idégenerering – medlemsmedverkan.

Därför vill jag slå ett slag för vår hemsida www.mtf.a.se genom vilken Ni kan inhämta ytterligare uppgifter om föreningen, våra aktiviteter och naturligtvis sända oss förslag på tema eller aktiviteter som vi skulle kunna bevaka och genomföra. Här kan Ni också få gamla vänner/kollegor att bli nya medlemmar.

Föreningen brottas, sedan länge, med ett "Moment 22". När en medlem flyttar från den adress vartill våra utskick går (det är emellanåt medlemmens arbetsplats) och inte meddelar adressändring förlorar vi oftast kontakten. Det är uppemot 50 försändelser per år som vårt postverk returnerar och jag tror inte att folk flyttar eller byter jobb för att slippa vara medlem i Militärtekniska Föreningen. Det är tyvärr en alldeles för tung uppgift för styrelsen att försöka spåra upp alla som bytt bostads- eller arbetsadress Jag ber Er därför, vördsamt, om att skicka oss adressändring vid flytt.

Väl mött på höstens aktiviteter!

Björn Liszka
Ordförande


bottom.gif (138 bytes)