Nr 3 1999

Över 1000 under 2000....

  Den nya styrelsen som valdes i våras är 23 år yngre än den tidigare. Det måste märkas (tänk om Du blev 23 år yngre). Vi har tagit på oss uppgiften att förändra delar av vår verksamhet utan att för den delen ändra i kärnverksamheten. Medlemmarna kommer fortsatt att känna igen sig i MTF.
  Vi har noterat att föreningsmedlemmarnas medelålder och medelåldern på deltagarna
vid våra aktiviterer inte korrelerar. Därför har vi beslutat att årligen genomföra ett
seminarium, likt det vi hade i våras. Vi hoppas att detta skall tilltala våra
yrkesverksamma medlemmar och dra nya medlemmar till föreningen.
  MTF startar i höst sin hemsida på Internet. All medlemsinformation kommer att
återfinnas där och vi kommer därmed att kunna underlätta för våra medlemmar att
anmäla sig till aktiviteter, anmäla adressändringar, underlätta för nya att ansluta sig till
föreningen etc. På sikt skall vi undersöka hur stor del av föreningens medlemmar som
har e-mail och om vi kan sända våra utskick via detta medium.
  Vi har föryngrat styrelsen, vi vill ändra delar av verksamheten för att engagera de
yrkesverksamma (=yngre) medlemmarna och vi vill föryngra föreningen. Ett sätt att
föryngra medlemskadern är att rekrytera. Styrelsen är övertydag om att det trots
"omstruktureringar" inom Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, försvarsindustrin
etc, finns ett underlag att nå över 1000 medlemmar under år 2000, vilket också blivit
ett av våra mål - härav rubriken.
  Vi ska "2000-säkra" MTFs verksamhet. Du kan hjälpa föreningen att bli stark. Du har säker någon kollega eller bekant som borde vara med i MTF. Dela med dig av det du vet om MTF, tala om att vi den 5:e oktober kommer att besöka SWEDINT (Almnäs - Södertälje) och att vi, den 10:e november, kommer att få reda på allt om
Försvarsmaktens (och kanske världens) modernaste IT-system för ammunitions- och
minröjning, EOD IT. Det borde inte vara svårt att övertyga henne/honom att bli medlem.

Björn Liszka
Ordförande