Nr 3-4  2005

Nya teknikarenor
för Militärtekniska Föreningen

Utvecklingen av militärtekniken i Sverige har tjänat oss alla väl; Försvarsmakt, industri och samhälle.

Vi går nu in i en tid då vi deltar frekvent i internationella samarbeten och operationer tillsammans med andra på ett mera konkret och omfattande sätt än vi gjort tidigare. Basverksamheten i dessa operationer kan inte sägas ligga på teknikens framkant, men icke desto mindre måste materielstocken vara komplett och fungera oklanderligt. Detta kräver delvis nya grepp i materielförsörjningen när det gäller snabbhet och logistik.

Samtidigt pågår utveckling på andra områden som måste betraktas som högteknologisk verksamhet och som kräver kompetens av världsklass av inblandade.

Ett sådant område avhandlas i detta nummer av MTT, nämligen LedsystT.

Utöver att ämnet är mycket svårt så ställs också kravet att resultat och erfarenheter om möjligt skall matas in direkt i den dagliga verksamheten.

Informationsområdet eller ”informationsarenan” som det också kallas inom LedsystT, är ett område som hittills utvecklats mest inom den civila världen. Den militära tillämpningen får dock allt större betydelse för Försvarsmaktens förmåga att lösa sina uppgifter på kort och lång sikt såväl inom som utom landets gränser.

Utvecklingen och framgången inom detta område liksom andra viktiga teknikområden beror på det fokus och det engagemang vi lägger på området. Även här måste vi inom MTF agera som föregångspersoner och ”ambassadörer”. Jag är övertygad om att den militärtekniska tillämpningen inom informationsarenan på sikt kommer att leda till samma goda utveckling för landet som övriga teknikområden hittills medfört för Försvarsmakt, industri och samhälle.

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)