Nr 2  2005

Försvarsförvaltningsutredningen och dess konsekvenser for militärtekniken

Det är spännande tider som vantar alla som ägnar sig åt teknik- och materielförsörjningsfrågor. Vi har en preliminär materielplan som är balanserad. Vi har också ett antal utredningar och avrapporteringar som kan komma att drastiskt påverka förutsättningarna for materielutvecklingen och materielförsörjningen i landet.

Den viktigaste utredningen torde vara den av Peter Lagerblad ledda försvarsförvaltningsutredningen. Lösningar som ger besparingar motsvarande 1,5-2 Mrd kronor förväntas kunna presenteras i höst. Pengarna skall främst komma fram genom effektiviseringar av Försvarsmaktens stödmyn­digheter.

När det gäller teknik- och materielförsörjning så är det många aktörer inblandade. Om stora besparingar skall åstadkommas måste alla vara invol­verade; det vill saga regering, högkvarter, myndigheter och industri. Hela materielförsörjningskedjan måste inbegripas i en effektivisering.

Jag anser att det nu ar möjligt och till och med lämpligt att göra stora, men val övervägda ingrepp i försörjningskedjan med hänsyn till de om­världsförändringar som skett. Dessa kirurgiska ingrepp måste ske med skarp skalpell och snitten måste vara exakta. Då kan operationen bli riktigt lyckad med en sund och frisk "materielförsörjningskropp" som både kan utvecklas vidare har hemma och umgås internationellt på ett kraftfullt satt.

Det krävs kompetens och engagemang i operationer av detta slag. Jag uppmanar därför medlemmarna i MTF att vara med och "lägga snitten rätt" genom att delta i debatten och påverka beslutsfattarna på ett konstruktivt sätt.

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)