Nr 2  2004

Hur tar vi tillvara goda ide er i små företag?

Stora, framgångsrika företag har en gång varit små firmor med goda idéer. Under efterkrigstiden har många av våra idag stora företag blommat ut och blivit internationella och lönsamma. Förutsättningarna har varit gynnsamma både inom och utom landet
     Idag synes förutsättningarna för att omhänderta goda idéer i små försvarsorienterade företag vara sämre än tidigare. Orsakerna är många. Det är ont om riskvilligt kapital och statens möjligheter att stötta verkar vara mindre än tidigare. Skälet till det senare är bland annat osäkerheter om vart Försvarsmakten är på väg och också en generell obenägenhet att dra på sig osäkra och långsiktiga investeringar.
     Detta är inte bra. Militärtekniska tillämpningar utvecklas säl­lan med privata medel.
     Frågan är så viktig för vår Försvarsmakt, vår industri och vår tillväxt i landet att den förtjänar att särskilt beaktas i samband med höstens försvarsbeslutsarbete.
     En modell skulle kunna vara att en särskild fond skapas för att uppmuntra och finansiera goda idéer inom försvars- eller försvarsnära sektorer. Innovativa och djärva satsningar på 50-100 miljoner kronor/år skulle kunna ge betydande hävstångseffekter på sikt och säkerställa en fortsatt framgångsrik och konkurrenskraftig tekniksektor i landet.
     Dual-use och civil/militära tillämpningar skulle också vara viktiga urvalskriterier vid sådana satsningar.

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)