Nr 2-3 2007

Om internationellt samarbete

Sverige deltar allt mer i det internationella samarbetet rörande försvarsmateriel. Från att tidigare ha varit i stort sett självförsörjande inom området så är vi nu en uppskattad deltagare i många internationella sammanhang. Vi upplevs som kompetenta och ärliga, och många är förundrade över att ett litet land har kunnat producera så många högklassiga system.

Vår försvarsbudget är inte längre mycket större än dem för jämförbara länder, men vi uppfattas alltjämt som en stormakt inom försvarsmaterielområdet, i kraft av hur mycket vi får ut av denna budget genom högteknologiska industrier med exportframgångar, och genom kompetenta myndigheter som kravställare mot industrierna. Vår styrka i internationella sammanhang är inte främst att bidra med de stora pengarna utan att visa på prestigelöst och resurssnålt samarbete mellan stat och industri.

När vi nu alltmer öppnar oss mot internationellt samarbete är det viktigt att detta hela tiden sker med Sveriges och den svenska försvarsmaktens bästa framför ögonen. Det är inga biståndspengar vi delar ut, utan det är svenska skattepengar som tillsammans med andra länders satsningar skall göra mer nytta än om vi agerade helt själva. Försvarsmaktsnytta och exportstöd är våra ledstjärnor.

De länder med vilka vi prioriterar samarbete är Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och USA. Till detta tillkommer de länder där vi samarbetar av exportstödsskäl. Vi har flera goda erfarenheter av bi- och trilateralt samarbete med dessa länder. Multilateralt samarbete, med många inblandade länder, är svårare, och fastnar ofta i diskussioner rörande ägande- och nyttjanderätt, olika länders beskattningssystem och olika länders process för att godkänna internationella samarbetsavtal.

Ett effektivt, gränslöst och multilateralt försvarsmaterielsamarbete i Europa är något att sträva efter, men det kommer att ta tid.

Hälsningar,

Gunnar Hult
Ordförande MTF