Nr 2-3  2006

Militärtekniska Föreningen har fått ett nytt tidningsorgan för spridning av sina åsikter och sitt budskap

Tiderna förändras och Militärtekniska Föreningen måste följa med och påverka utvecklingen i enlighet med sina stadgar och principer. Vi sprider våra budskap på olika sätt, bland annat genom seminarier och genom att medlemmarna utgör ett kompetent och inflytelserikt nätverk.

Spridning av viktiga och välskrivna artiklar i en spridd och läst tidskrift är kanske vårt främsta sätt att leva upp till våra uppgifter i stadgarna. Det är därför med tillfredställelse som jag denna gång får nöjet att rikta mig till föreningens medlemmar genom den framstående och eleganta tidskriften "MilitaerTeknikk".

Den är en nordisk tidskrift och det ser onekligen ut som en tanke att vi går i riktningen mot att samarbeta mera på det nordiska planet.

Vi har givetvis haft och har ett utmärkt samarbete inom den nordiska familjen. Vårt gemensamma åtagande mellan Finland, Norge, Sverige och Estland inom den nordiska stridgruppen pekar emellertid i en riktning som kommer att betyda mera konkret samarbete inte minst inom materielområ­det och tillhörande utvecklingsområden.

Jag ser fram mot en mycket intressant utveckling tillsammans med våra nordiska bröder och nära grannar på områden som ligger Militärtekniska Föreningen varmt om hjärtat.

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)