Nr 1  2006

Militärtekniska Föreningen behöver flera medlemmar

Försvarsmakten, försvarsindustrierna och alla berörda myndigheter och intressenter står inför betydande förändringar i närtid. En ordnad anpassning till Försvarsmaktens nya uppgifter pågår.

Det är dock viktigt att notera att ur ett materiel- och produktperspektiv så är det fortfarande samma grundläggande processer som gäller. Materielen skall kravställas, konstrueras och tillverkas som tidigare av någon kompetent aktör.

För oss i Sverige, med en väl utbyggd industri och infrastruktur och en mycket kompetent Försvarsmakt, är djupa insikter om de bakomliggande behoven och kunskaper om materielens uppbyggnad och funktion en av våra komparativa fördelar.

Det krävs därför aktörer som stöder forskning och utveckling av de tekniker som är oumbärliga för att åstadkomma de tjänster och produkter som Försvarsmakten behöver.

MTF är exempel på en sådan aktör som bygger på frivilliga insatser och engagemang. Medlemmarna kommer från olika typer av organisationer som sammantaget skapar en bred och djup kunskapsgrund som bas för kunskapsspridning och olika initiativ, som seminarier och studiebesök till självkostnadspriser.

Vi behöver nu ditt stöd och engagemang att värva nya medlemmar för att fortsatt kunna vara den oberoende och kompetenta förening som så väl behövs i Sverige. Vi vet att MTF ger ett viktigt bidrag till att skapa de insikter och kunskaper om militärtekniken som i förlängningen bidrar till en ännu effektivare Försvarsmakt.

Som framgår av ledaren utges bara ett nummer av MTT i år. Föreningens forum blir MilitärTeknikk, som produceras i Norge och rapporterar från hela Skandinavien. Styrelsen kommer under året att arbeta för en långsiktig lösning för föreningens tidskrift. En sådan bör bygga på ett bredare underlag av läsare, som kan åstadkommas genom samarbete över gränser mellan intressegrupper, föreningar, länder etc. Du som vill påverka vårt vägval, hör av Dig till styrelsen och delta i våra aktiviteter!

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)