Nr 1  2005

Fösvarsbeslutet och teknikutvecklingen

- Vilka risker är vi beredda att ta?

 

Vi har fått ett nytt försvarsbeslut som skall styra och vägleda oss in i framtiden. Hittills har Försvarsmakten med sina stödmyndigheter och tillsammans med försvarsindustrin varit en motor för tekniska innovationer.

Omvärldsförändringar och åtföljande begränsade resurser har lett till en situation dar Sverige inte har samma behov av själv försörjning som tidi­gare. Kostnadsutvecklingen gör det heller inte mojligt. Vi måste nu samar­beta i allt större utsträckning vid framtagning av materiel för Försvarsmaktens behov. En fråga som kommer att bli aktuell i detta läge är vilka risker som vi ar beredda att ta inom landet.

Hög innovationshöjd har hittills kännetecknat Sverige vid framtagning av nya produkter. Det har gällt alla inblandade från politiker, industria­lister, entreprenörer till riskkapitalister. Det har troligen också betalat sig mycket bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En naturlig reflex i en situation som vi nu befinner oss i ar att bli försik­tiga och återhållsamma. Jag förstår detta bland annat ur perspektivet att vi inte längre bara rår oss själva utan måste ta hänsyn till andra samarbets­partner.

Jag tror dock att det ar en felaktig väg for landet Sverige. Vi måste få stor utväxling på våra insatser och måste därför vara beredda att ta risker. Det betyder också att vi måste uppmuntra och slappa fram innovatörer och entreprenörer.

Symboliskt så gäller talesättet som linköpingsbon Tage Danielsson myn­tade for länge sedan: Släpp fångarna loss! Det ar vår.

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)