Nr 1   2002

Paradigmskiften - då, nu och i framtiden…

   Tidigare löfte är infriat avseende ovanstående föredrag. Artikel och budskap är väl värda att studera…
   Kära vänner! Det som kommer nedan handlar inte om något paradigmskifte men väl om ett skifte.

   Detta är sannolikt sista informationen till föreningens medlemmar från mig som ordförande. Jag har varit vice- och ordförande i fem år. Nu har jag suttit en bra stund och funderat på vad jag skall förmedla till föreningen och jag kommer inte på något matnyttigt
   O.K. Björn! Förstår Du signalen till Dig själv? Det är hög tid att överlämna till nya friska krafter innan Du kalkar igen hela styrelsen.

   Jag tänker inte sitta och berömma styrelsen och mig själv genom att räkna upp allt som hänt föreningen under mina år i ledningen. De som har varit aktiva i MTF behöver inte påminnas om det och de som inte varit lika aktiva bryr sig kanske inte heller om vad som förevarit. Jag vill istället ge den nya ordföranden och styrelsen en budkavle att föra vidare till föreningens fromma(?).

·        Utveckla metod för utskick, kallelser och information (email och hemsidan).
·        Fortsätta att utveckla innehåll och ”förmedlande metoder”.
·        Rekrytera (nya) medlemmar, gärna bland aktiva militärer.

...... den sista punkten med viss snegling mot Axbergs artikel i nummer 1/2002 av MTT.

   Kvar återstår ”bara” att tacka för det stora förtroende Ni givit mig dessa år. (Få se om revisorerna ger mig ansvarsfrihet för den åderlåtning av föreningens kassa som jag beslutade om i samband med 70-årsjubileet.) Dags att göra något annat nu…

Björn Liszka
Avgående ordförande

bottom.gif (138 bytes)