Nr 1 2001

70 år ung!

Jag har den stora äran att meddela att Militärtekniska föreningen firar 70-års jubileum i år. Föreningen bildades hösten 1931. Detta kommer att firas på sedvanligt sätt. Men som vid alla ”födelsedagskalas” skall det ingå ett överraskningsmoment och styrelsen avvaktar med att släppa information om vårt firande, annat än att något kommer att ske i höst. Så håll ögon och öron öppna.

Militärtekniska föreningen har två paradoxala element ”kontinuitet” och ”för­ändring”. Vi ska med god kontinuitet bevaka och förmedla förändringen i den militärtekniska utvecklingen. Något annat som bör vara kontinuerligt är föreningens inre liv och verksamhet. Men omvärlden förändras och med den förutsättnin­garna för vår verksamhet. Många gånger är förändringarna till det bättre och ger nya möjligheter till att ny ut till våra medlemmar.  

Vi har sedan drygt ett år, mycket av vår förenings- och medlemsinformation på Internet. Nästa steg, som jag skulle vilja att vi tog, är att gå ifrån de dyra och administrativt tunga utskicken till att skicka alltmer information per epost. Att helt frångå brevutskick kommer vi nog inte kunna göra – alla har inte Internet och somliga vill fortfarande ha kallelser och information per brev och styrelsen kommer nog inom överskådlig framtid att vilja kalla till årsmöte per brev. 

Under året kommer vi alltså att fråga om Din epost-adress och om Du är intresserad att gå över till att få medlemsinformationen i Din e-postlåda. Du kommer också snart att bättre kunna göra anmälningar och ”beställa” epost-utskick via MTF websidor.

Välkommen till årets ”internationella” föreningsaktiviteter!

Björn Liszka
Ordförande

bottom.gif (138 bytes)