Nr 1 1999

Ett nytt spännande år med Militärtekniska Föreningen har börjat. Styrelsen hoppas att årets program skall väcka intresse och önskar alla våra medlemmar välkomna till kommande aktiviteter och samkväm.

Onsdagen den 17 mars är det studiebesök på Flygvapencentrum i Uppsala. Onsdagen den 14 april är det årsmöte. I samband med årsmötet avser Militärtekniska Föreningen att tillsammans med Militärteknisk Tidskrift arrangera ett symposium i ämnet ”Det framtida kriget". Syftet med symposiet är att belysa den tekniska utvecklingens möjliga inverkan på framtida konflikters karaktär samt att diskutera hur av detta skapade hot kan mötas av Sverige. I början av mal (datum är ännu el fastställt) ämnar föreningen anordna en temaafton rörande projekt Visby; marinens framtida kustkorvett.

Som medlem i MTF får Du i nästa utskick som äger rum i v10‑1 1 inbjudan till ovanstående aktiviteter med närmare upplysningar om innehåll, tid och plats för ovanstående arrangemang.

Vill Du bli medlem i Militärtekniska Föreningen?

Om Du är intresserad av att deltaga i Militärtekniska Föreningens aktiviteter är Du välkommen att anmäla Dig till skattmästare Kurt Andersson på telefon 08‑706 4027 eller per post: FOA, 172 90 STOCKHOLM. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Avgiften för den som vill bli ständig medlem är f n 15 ggr årsavgiften. För detta får Du fyra nummer av denna tidskrift och möjlighet att deltaga i föreningens studiebesök, ternaaftnar och årsmöte.

Välkomna

Erik Kjell
Sekreterare