Förteckning över aktiviteter under 60 år   (år 1957 - 2018)
 

 

2018-03-15 Årsmöte 2018

2018-03-15 Miltekn roll historisk expose

2017-10-16 Föreningsmöte

2017-10-16 Medelräckviddiga Luftvärnsrobotsystem

2017-05-04 Helikoptrar i försvarsmakten

2017-03-16 Årsmöte 2017

2017-03-16  Kina försvar och krigsmateriel

2016-12-08 Rysk försvarsmateriel i Östersjöområdet

2016-09-22 Gripen - Evolutionen av en smart fighter

2016-05-26 Kan man lura en radar ?

2016-04-28 Indiens försvars- och säkerhetspolitik

2016-04-28 Årsmöte 2016

2016-02-04 Utvecklingen i Ukraina

2015-09-24 Inspektionen för strategiska produkter

2015-03-26 Årsmöte 2015

2015-03-26 Insats Mali

2015-02-19 Islamiska Staten

2014-12-04 Flygburen AEW

2014-09-25 Konflikten i Ukraina

2014-05-15 Behövs svenska ubåtar? Och varför byggas i Sverige

2014-03-20 Årsmöte 2014

2013-03-20 Teknisk underrättelse

2013-05-23 Årsmöte 2013

2013-05-23 Kinas militärtekniska utveckling

2012-12-13 Militära och civila aspekter av cyberhot

2012-10-11 Detektivarbete på hög nivå - Haveriutredning

2012-05-24 Moderna stridsflygplan

2012-04-12 Årsmöte 2012

2012-04-12 Indirekt eld

2011-12-01 Försvarsmaktens insats i Libyen

2011-09-29 Försvarsmaktens helikoptersystem

2011-06-09 Sambandssystem och stridsledningssystem för markförband

2011-04-07 Årsmöte 2011

2011-04-07 Erfarenheter av svensk förbandsmateriel i Afganistan

2010-12-02 Framtidens ubåtar och undervattensvapensystem

2010-10-07 Gripen Next Generation

2010-04-22 Årsmöte 2010

2010-04-22 Militära tillämpningar av rymdsystem

2010-03-09 Svenska marinen på den internationella scenen

2009-12-03_Loyal Arrow - Lessons learned

2009-10-22 UAV ur ett svenskt perspektiv

2009-05-19 Modularitet del 3

2009-04-23 Årsmöte 2009

2009-04-23 Oförstånd och okunskap

2008-12-04 Skydd mot improviserade terroristvapen (Counter IED)

2008-11-06 Modularitet del 2 -- en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser

2008-05-27 Modularitet del 1-- Interoperabla, modulära försvarssystem

2008-03-26 Civila tillämpningar av militär teknik

2008-03-26 Årsmöte 2008

2007-11-27 Icke dödande vapen

2007-10-30 Skydd vid internationella insatser och territoriell integritet

2007-03-28 Årsmöte 2007

2007-03-21 Studiebesök hos Rymdbolaget

2007-01-18 Europeiska försvarsmaterielmarknaden

2006-12-14 Initiering av materielsamarbete i Europa

2006-10-19 UAS Uninhabited Autonomous Systems

2006-04-06 Årsmöte 2006

2006-04-06 Militärtekniska konsekvenser av aktuella beslut

2006-03-16 Demo 06 V

2006-03-08 Studiebesök vid DC3-an

2005-11-02  Nanoteknik

2005-10-13  Nordic battlegroup

2005-03-31 Årsmöte 2005

2005-03-31  Konsekvenser av försvarsbeslutet för försvarsteknikutvecklingen

2005-02-24 Internationellt materielsamarbete

2004-12-07 Seminarium teknik - taktik (operationer i bebyggelse)

2004-09-30 Studiebesök SMARTLAB

2004-04-01  Årsmöte 2004

2004-04-01  Vad händer i svensk försvarsindustri

2003-12-09   Militärtekniska innovationer, från idé till produkt

2003-10-22   Studiebesök:. FOI systemteknik

2003-10-14   Utbildning i militärteknik

2003-03-19   Årsmöte 2003

2003-03-19   Informationsoperationer

2003-03-06   Validering av modeller

2002-12-10   Datafusion en nyckelteknik i nätverksbaserat försvar

2002-10-24   Studiebesök: Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC)

2002-04-17   Årsmöte 2002

2002-04-17   Teknikdemonstratorer - ett verktyg i utveckling mot det okända

2001-11-21   Paradigmskifte inom militär teknik; då, nu och i framtiden

2001-05-29   Forskning och materielutveckling i internationell samverkan (inställt)

2001-03-20   Årsmöte

2001-03-20   Ubåtsprojekt Viking

2000-11-29   Studiebesök: Saab i Linköping

2000-10-19   Studiebesök: FOA Humanvetenskap i Linköping

2000-09-21   Forskning och industrisamverkan i det nya försvaret (FOA VET)

2000-09-06   Studiebesök: MILINF i Enköping

2000-04-11   Årsmöte

2000-04-11   Seminarium: Dominant Battlespace Awareness

2000-03-15   Studiebesök: FOA3 i Linköping

1999-11-10  Ammunitions- och minröjning

1999-10-05  SWEDINT, Almnäs

1999-05-06  Marinens nya korvett typ Visby  -- i en föränderlig värd

1999-04-14  Det framtida kriget (seminarium)

1999-03-17  Flygvapencentrum, F20 och UndSäkC, Uppsala

1998-11-11  Modellering och simulering, FFA

1998-10-21  Bofors Underwater Systems, Motala

1998-02-19  FOA, Vapen och skydd vid Grindsjön

1998-04-01  Utvecklingen i Ryssland (seminarium)

1998-02-19  Framtida eldhand- och understödsvapen, ledningssysten 2010, MHS

1997-10-14  Ubåt GOTLANDs teknik, Berga

1997-10-14  Studiebesök på SOS centralen, Johnes brandstation

1997-04-23  Undervattensvapenteknik  FMV:Uvapen

1997-04-21  På hemligt uåågrad i krigets Tyskland (med Flygtekniska förenbingen)

1997-04-09  Erfarenheter av svensk materiel i Bosnien (seminarium)

1997-03-11  Gripen-centrum, F7, Såtenäs

1997-03-06  KAB2, Vaxholm

1996-12-04  Datorbaserade kartor, Hans Brandtberg

1996-10-24  Bofors

1996-06-12  MILINF96, Enköping

1996-05-08  Ericsson Microwave Systems, Kista

1996-05-07  Arméns Tekniska Centrum, Östersynd

1996-04-18  Ubåtsjaktens fysik, Prof G Grimvall (KTH)

1996-03-26  Obemannade farkostsystem  (seminarium)

1996-02-22  Hägglunds Vehicle informerar, MHS

1995-11-23  Fartygsintegrerad smygteknik, I Smedensjö, L Salomonsson m fl (FMV)

1995-10-26  Arlanda - Luftfartsverket

1995-04-26  Ubåtsteknik inför 2000-talet (B Cederholm, I Steimer (KSUB)

1995-03-21  Navigering i modern krigföring  (seminarium)

1995-03-08  Förevisningsskjutning Pansar, Kråks skjutfält, Karlsborg

1995-02-23  Modellering, simulering och virtuell verklighet, A Mattson m fl (FLM:LIST)

1994-11-22  Minor (L Sarholm, S Abrahamsson, FOA)

1994-10-25  Åkers Krutbruk Prtection, Bofors Carl-Gustaf, Bofors Eskilstuna

1994-05-03  Ostkustens marinkommando och Muskö örlogshamn

1994-04-15  Hur säkerställa teknisk kompetens i försvarets nya struktur? (B Karlsson, S Näsström, G Tode, J Urmi, P Köhli)

1994-03-22  En titt bakom kulisserna i fd Sovjet  (seminarium)

1993-10-26  Simulering, heldag i samverkan med Flygteknniska föreningen och KgErgo

1993-10-20  CelsiusTech och FFA

1993-04-15  Bioteknik, en teknik med oanade möjligheter (seminarium)

1992-12-02  Smygteknik (S-O Lönneborg, P Ljung, H Spovin m fl

1992-10-27  Saab Military Aircrrft, Linköping samt Flygvapenmuseeet Malmslätt

1992-06-03  World-wide trends in the development of fighting vehicles  (R Ogorkiewicz)

1992-03-31  Erfarenheter från Gulfkriget  (seminarium)

1991-04-09  Från EMP till HPM -- vapenutvecklingen och dess konsekvenser  (seminarium)

1991-03-05  FOA3, Linköping

1990-04-25  Försvarsindustrins framtida struktur, nationellt och internationellt perspektiv (seminarium)

1990-02-14  Stridsvangnsfrågan (visning av Leopard2, Abrams 1A1, attrapp svensk StrvNy)

1989-10-31  FOA3, Grindsjön

1989-03-14  Ubåtsskydd (seminarium)

1988-12-09  Supraledare för framtida försvar - löften och frågetecken (S Rudner, P Svedlind FOA)

1988-03-07  Väderlekstjänst i krig och fred  (seminarium)

1987-12-03  AB Bofors, Karlskoga

1987-03-26  Simulatorteknik i effektiviserad utbildning (seminarium)

1986-11-19  PEAB (Philips Elektronikindustrier), Järfälla

1986-03-18  Biologiska och kemiska stridsmedel  (seminarium)

1985-11-14  FFV, Eskilstuna

1985-03-19  Undervattensteknologi  (seminarium)

1984-11-09  SAAB, Linköping

1984-03-28  Mikroelektronik (seinarium)

1983-11-21  Fiberoptik, Ericsson, Midsommarkransen

1983-04-13  Rymdteknik  (Philipshuset, seminarium)

1982-11-15  Arlanda Flygplats

1982-03-31  Underhållsaspekternas betydelse vid utveckling av materielsystem (seminarium)

1981-11-02  FFA, Bromma

1981-03-24 Nya material, nya möjligheter  (seminarium)

1980-11-25  ASEA-HAFO, Järfälla

1980-04-28  Mikroelektronikens militära tillämpningar  (seminarium)

1980-01-30  Saab-Scania, Södertälje

1978-11-09  Berga Örlogsskolor (BÖS), Horsfjärden (besök)

1978-02-28  Konsekvenser för materielutvvecklingen av försvaret  (seminarium)

1977-05-02  Havsteknik (seminarium)

1976-11-22  TAST vid F18, Tullinge, Simulatorers användning inom försvaret

1975-04-06  Militära satellitsystem  (seminarium)

1975-10-20  FOA Studielabortorium, L89

1975-03-17  FoU för försvaret - en grundsten för handlingsfrihet  (seminarium)

1974-05-13  Systemteknik. Vad är det ?  (seminarium)

1973-04-05  Fjärrstyrda robotar  (seminarium)

1973-02-12  Militärtekniska problem att förverkliga försvarsberedningens krav  (seminarium)

1972-01-17  I vad mån ställer svenska förhållanden speciella krav  (seminarium)

1971-04-26  Teknikens roll för utveckling av soldatens personliga utrustning (seminarium)

1970-11-23  Principer för export av krigsmateriel, främs från teknisk, ekoomisk och beredskapssynpunkt

1970-05-14  Studie- och utvärderingsmetoder för analys av 1980-talets luftförsvar (seminarium)

1969-05-05  Utredning försvarsforskning  (seminarium)

1968-12-02  Orientering om MVC samt studiebesök Prognoscentralen

1968-04-02  Anskaffning av försvarsmateriel (seminarium)

1967-11-20  IBM Svenska AB, Testcenter, Lidingö

1967-10-16  Föredrag: Fordon Mark (med SFM, Industriförbundets hus)

1967-04-03  Kostnader för försvarsmateriel (seminarium)

1966-01-00  Philips Elektronikindustrier (besök)

1965-06-17  Aberdeen Proving Ground  (seminarium)

1965-01-00  FFA, Bromma (besök)

1964-03-12  BC-vapen. Om det aktuella utvecklingsläget (seminarium)

1963-04-02  Utvecklingstendenser för snabba örlogsfartyg (seminarium)

1963-01-00  Atlas-Copco  (besök)

1962-03-19  Människan i rymden  (seminarium)

1962-01-00  Scania-Vabis, Södertälje  (besök)

1961-02-24  Samspelet människa-maskin  (seminarium)

1961-01-00 AGA, Lidingö  (besök)

1960-11-24  LM Ericsson  (besök)

1960-02-26  När åker vi till mars ?  (seminarium)

1958-11-17  Vapensystemet Bloodhound  (seminarium)

1957-11-08  AB Atomenergi  (besök)

 

 

Not: om 00 anges för datum betyder det att exakt datum i månaden inte är känt.

 

bottom.gif (138 bytes)
[Till toppen av sidan] Senast uppdaterad: 2018-03-03