MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN                                                             STOCKHOLM

                                                                    2016-09-05 

MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
INBJUDER TILL SEMINARIUM OM

Gripen – Evolutionen av en smart fighter

 

Tid:         Torsdag 2016-09-22  kl. 17.00–18.00

Plats:       Försvarshögskolan, sal N203 A+B (bakom Café Propellern)
Drottning Kristinas väg 37, KTH campus, Stockholm

 

Nästa generations Gripen, Gripen E, utvecklas för att möta hotbilden och de operationella kraven som ställs i en ständigt föränderlig omvärld. Baserat på en beprövad plattform som Gripen C/D, genom att kombinera avancerad teknologi och ny utvecklingsmetodik, lyfts ett av världens mest avancerade flygplanssystem till helt nya höjder.

 

På seminariet kommer Saab att prata om Gripen och om hur smarta arbetssätt samt nyttjande av system i teknologins framkant gör att Sverige kan fortsätta vara en de världsledande nationerna på att utveckla stridsflygplan.

 

Seminariet avslutas med en frågestund.

 

Anmälan till seminariet sker senast den 19 september till föreningens ordförande Gunnar Hult, gunnar.hult "at" fhs.se.

 

 

Välkomna!

 

Gunnar Hult