MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2015-11-13 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

Seminarium om

 

Utvecklingen i Ukraina

 

 

Tid:        Torsdag 2016-02-04, kl. 18.30-20.30
Plats:      Försvarshögskolan, "Sverigesalen",
              Drottning Kristnas väg 37, KTH campus, Stockholm
 

 

EU:s Militärrådgivare i Kiev, övlt Johan Huovinen, informerar om konflikten i Ukraina och dess utveckling.

 

Arrangemanget genomförs i samarbete med Luftvärnsförbundet. Det är öppet för medlemmar i Militärtekniska föreningen och Luftvärnsförbundet samt för Försvarsmaktens och Försvarshögskolans anställda och studerande som är svenska medborgare.

 

Anmälan senast måndag 1 februari via e-post till gunnar.hult@fhs.se.

 

Välkommen!
 

Gunnar Hult