MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2015-09-08 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

Seminarium om
 

INSPEKTIONEN FÖR

STRATEGISKA PRODUKTER

 

Vad är ISP och KEX-utredningen?

 

Tid:         Torsdag 2015-09-24 kl. 17.00–18.00

Plats:       Försvarshögskolan, sal N203 A+B (bakom caféet)
Drottning Kristinas väg 37, KTH campus, Stockholm

 

ISP (Inspektionen för strategiska produkter) är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd inom dessa områden.

 

Anna Frängsmyr, verksjurist på ISP, berättar om ISP verksamhet med fokus på vapenexport och innebörden av den nyligen överlämnade utredningen om krigsmaterielexport.

 

Anmälan till seminariet sker till föreningens sekreterare Henrik Nerpin, henrik.nerpin@fhs.se.

 

 

Välkomna!

 

Gunnar Hult