MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2014-12-21 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

Seminarium om
 

Islamiska Staten

 

Tid: Torsdag 2015-02-19, kl. 18.30-21.00
Plats: Försvarshögskolan, "Sverigesalen",
Drottning Kristinas väg 37, KTH campus, Stockholm

 

Kvalificerade och väl insatta föreläsare ger information om- och debatterar frågor kring terrororganisationen Islamiska staten.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Luftvärnsförbundet. Det är öppet för medlemmar i Militärtekniska föreningen och Försvarsutbildarna samt Försvarsmaktens och FHS personal.

Anmälan till seminariet sker via e-post till föreningens sekreterare,
henrik.nerpin (at) fhs.se

Välkommen!

Gunnar Hult