MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2014-08-28 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

Seminarium om
 

Konflikten i Ukraina

 

Tid:        Torsdag 2014-09-25, kl. 18:30-21.00
Plats:      Försvarshögskolan Drottning Kristnas väg 37, Sverigesalen
 

 

Kvalificerade och väl insatta föreläsare ger information om- och debatterar frågor kring den pågående konflikten i Ukraina.

Huvudarrangör är den militära frivilligorganisationen Luftvärnsförbundet[1] och seminariet är därför endast öppet för medlemmar i MTF som är svenska medborgare.

 

Anmälan till seminariet sker senast 19 september via e-post till MTF sekreterare,

henrik.nerpin@fhs.se.

 

Antalet platser är begränsat och besked om antagning eller ej ges via e-post senast tisdag 23 september. Inpassering sker genom FHS huvudentré från kl. 18.10.

 

OBS kravet på svenskt medborgarskap! Spontanbesökare kommer att avvisas. Endast de som kan uppvisa ett positivt antagningsbesked kommer att ges tillträde till arrangemanget.

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

Välkomna

 

Gunnar Hult

 

(1) Se information om Luftvärnsförbundet på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv