MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2012-10-16Militärtekniska Föreningen
inbjuder till
Seminarium om


 

MILITÄRA OCH CIVILA ASPEKTER AV CYBERHOT
 

Tid:             Torsdagen 2012-12-13, kl. 1700-1900

Plats:          Försvarshögskolan, sal N314 (”Klassrum 2000”)
Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

  

Intrång i våra datoriserade system utgör en ökande riskfaktor. Medvetet användande av detta maktmedel har setts i samband med händelser i Estland och Georgien, och nyligen i en virusattack på centrifuger i de iranska kärnanläggningarna. Johan Sigholm, doktorand i militärteknik på FHS, ger en bakgrund till cyberhotet och dess militära aspekter, och en representant för SAAB beskriver inverkan på civila system.

Seminariet avslutas med en frågestund.

 

Gunnar Hult 

 

Anmälan sker jan-erik.janson@rote.se senast 2012-12-04. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
För ytterligare information: se
www.militartekniska.se.