MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2012-09-05Militärtekniska Föreningen
inbjuder till
Seminarium om


 

”DETEKTIVARBETE PÅ HÖG NIVÅ”
 

Tid:             Torsdagen 2012-10-11, kl. 1700-1800

Plats:          Försvarshögskolan, sal N202 (”Gripen”))
Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

  

Sven Hammarberg leder den tekniska utredningen efter Herculesolyckan på Kebnekaise. Som haveriutredare och f.d. Gripenpilot har han arbetat med ett antal haverirapporter, och deltog även i utredningen om den nedskjutna DC-3:an i Östersjön. Efter 20 år i Flygvapnet arbetar han idag på Rote Consulting, med bl.a. organisationsutveckling och säkerhetsfrågor

Seminariet avslutas med en frågestund.

 

 

 

Anmälan sker jan-erik.janson@rote.se senast 2012-10-09. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
För ytterligare information: se
www.militartekniska.se.