MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2012-02-22Militärtekniska Föreningen
inbjuder till
Seminarium om


 

 

 MODERNA STRIDSFLYGPLAN


Tid:       Torsdagen 2012-05-24, kl. 1600-1800
Plats:    Försvarshögskolan, sal Gripen (N202),
              Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm


Försvarsmakten kommer som del av budgetunderlaget för 2013, att redovisa ambitioner för JAS39 Gripen. Utveckling av nya stridsflygplan pågår ute i världen.

 

1. FMV:TeknUnd kommer att beskriva utländska flygsystem
2. FMV beskriver tankarna runt framtida utveckling av JAS39 systemet.
 
 

 

 

 

 

 

Anmälan sker till Peter Bull, 08-553 426 89 eller peter.bull@fhs.se senast 2012-04-05. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress. För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Peter Bull.