MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2012-02-22Militärtekniska Föreningen
inbjuder till
Seminarium om


 

 INDIREKT ELD


Tid:       Torsdagen 2012-04-12, kl. 1600-1700
Plats:    Försvarshögskolan, sal Gripen (N202),
              Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm


Sverige utvecklar för närvarande i internationell samverkan framtidens system för indirekt eld. Denna utveckling omfattar såväl skjutande enheter som ammunition, ledningssystem och sensorer. Välkomna till ett seminarium där föreläsare från FMV berättar om ny teknik inom
området där ammunitionsutvecklingen för förutsägbar och graderad verkan är särskilt framträdande. Föredraget kommer också att avhandla hur ett system med balans mellan
ingående delar skapas samt hur kostnadseffektivitet, bland annat genom internationella
samarbeten, uppnås även för små serier.
Seminariet avslutas med en frågestund.
 
 

 

 

 

 

 

Anmälan sker till Peter Bull, 08-553 426 89 eller peter.bull@fhs.se senast 2012-04-05. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress. För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Peter Bull.