MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2011-09-08Militärtekniska Föreningen
inbjuder till
Seminarium om


 

Försvarsmaktens insats i LibyenTid: Torsdagen 2011-12-01, kl. 1700-1800
Plats: Försvarshögskolan, sal GRIPEN,
Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

  
 

I skrivande stund pågår fortfarande Försvarsmaktens insats i Libyen, men utvecklingen i landet pekar på att den kanske relativt snart kommer att avslutas. Mycket runt insatsen är hemligt, men en del kan sägas, t.ex. rörande hur insatsen planerades.


I detta föredrag beskrivs planeringen runt den svenska Libyeninsatsen, och vi hoppas även få vissa kommentarer runt de faktiska händelserna rörande insatsen. Föredragshållare är överste Lars Jäderblom, flygvapenpilot, chef för planer och prognoser i Försvarsmaktens insatsledning och med egna erfarenheter av NATO-stabens planering av uppdraget.


Seminariet avslutas med en frågestund.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anmälan sker till Peter Bull, 08-553 426 89 eller peter.bull@fhs.se senast 2011-11-29. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Peter Bull.