MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                             STOCKHOLM

                                            2011-09-08Militärtekniska Föreningen
inbjuder till
Seminarium om


Försvarsmaktens helikoptersystem


 

Tid: Torsdagen 2011-09-29, kl. 1700-1800
Plats: Försvarshögskolan, sal GRIPEN,
Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm


  
Det ökade fokuset på internationella insatser har i många europeiska länder, däribland Sverige, lett till ett växande behov av helikoptersystem. Komplexiteten i dessa system är avsevärd och fullt i klass med moderna stridsflygplan.


I detta föredrag beskrivs nuvarande och planerade svenska militära helikoptersystem. Föredragshållare är överstelöjtnant Patrik Dovskog, helikopterpilot och chef för FMV:s helikopterverksamhet.
Seminariet avslutas med en frågestund.
 


 
 

 

 

 

 

 

Anmälan sker till Peter Bull, 08-553 426 89 eller peter.bull@fhs.se senast 2011-09-27. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Peter Bull.