MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM

                                         2011-02-04

                                                                                                

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

 

 

Sambandssystem och
Stridsledningssystem för Markförband


 

Tid:             Torsdagen 2011-06-09, kl. 1500 - 1700

Plats:          Försvarshögskolan, sal GRIPEN,
Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

  

I och med Försvarsmaktens pågående förändringsarbete så har kraven på tekniska system för samband och ledning förändrats. Som en del i detta så sker anskaffning av så kallad mjukvaruradio. Det system som anskaffas kallas Gemensamt Taktiskt Radio System (GTRS) och skall tillgodose insatsförbandens behov av att alltid vara nåbara både med fasta och mobila noder, skapa sömlöshet över gränser mellan heterogena nät, skapa funktion i militära nät mellan olika försvarsgrenar och fungera i nät som kan erbjuda olika tjänstekvalitet som exempelvis bandbredd och fördröjning samt transmissionskvalitet. Under seminariet så får vi en presentation av Sambandssystem och Stridsledningssystem för Markförband och då bland annat GTRS med dess funktion, möjligheter och begränsningar.

Seminariet avslutas med en frågestund.

 

Välkomna
Gunnar Hult

 

 

Anmälan sker till Per Eliasson, 08-553 428 30 eller per.eliasson@fhs.se senast 2011-06-03. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Per Eliasson.