MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM

                                         2011-02-04

                                                                                                

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

 

Erfarenheter av svensk förbandsmateriel i Afghanistan
 

Tid:             Torsdagen 2011-04-07, kl. 1600 - 1700

Plats:          Försvarshögskolan, sal GRIPEN,
Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

  

Sverige genomför sedan ett antal år en insats i Afghanistan som en del av  International Security Assistance Force (ISAF). ISAF utför sitt arbete på inbjudan av Afghanska regeringen och med stöd av ett FN-mandat. Sverige leder sedan mars 2006 ett Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Ansvarsområdet omfattar fyra provinser i den norra delen av landet: Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-e-Pul. Den sammanlagda ytan motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges. I det svenskledda PRT:et ingår personal från Sverige och Finland.

 

På seminariet kommer vi att få information om de erfarenheter som dragits avseende användandet av svensk förbandsmateriel i Afghanistan och om hur eventuella framtida behov ser ut.

 

Seminariet avslutas med en kort frågestund och därefter genomförs MTF Årsmöte.

 

Välkomna
Gunnar Hult

 

 

Anmälan sker till Per Eliasson, 08-553 428 30 eller per.eliasson@fhs.se senast 2011-04-01. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Per Eliasson.