MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM

                                         2010-09-01

                                                                                                

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

 

 

 

FRAMTIDENS UBÅTAR OCH UNDERVATTENSVAPENSYSTEM

 

 

Tid:             Torsdagen 2010-12-02, kl. 1500-1700

Plats:          Försvarshögskolan, sal GRIPEN

Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

  

Regeringen fattade tidigare i år beslut om att Sverige ska utveckla och anskaffa två nya ubåtar samt att två av Gotlandsklassens ubåtar ska moderniseras. Utöver detta pågår utveckling av nya vapensystem för ubåtarna samt ett nytt ledningsstödsystem.

 

För att informera om hur denna nya, och intressanta, teknik under det kommande decenniet kommer att möjliggöra en avsevärd höjning av Försvarsmaktens förmåga till undervattensoperationer så inbjuder Militärteknisk förening till en föreläsning i ämnet.

 

På seminariet kommer vi i två föredrag av FMV att få information om det nya ubåtssystemet A26, halvtidsmodifiering av ubåtar av Gotlandsklass, utvecklingen av nytt ledningsstödsystem samt de nya undervattensvapen som utvecklas. Seminariet avslutas med en frågestund.

 

Välkomna
Gunnar Hult

 

 

Anmälan sker till Per Eliasson, 08-553 428 30 eller per.eliasson@fhs.se senast 2010-11-26. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Per Eliasson.