MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM

                                         2010-02-09

                                                                                                

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

 

Föredrag med diskussion
”MILITÄRA TILLÄMPNINGAR AV RYMDSYSTEM”

 

 

Tid:          Torsdag 2010-04-22 kl. 17.00-18.00

Plats:       Rum N202 ”Gripen”, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 

 

Rymdtekniken utvecklas oerhört snabbt, framdrivet både av elektronikens allmänna utveckling och av de kommersiella möjligheterna. Liksom inom många andra teknikområden har prestanda på system för civila tillämpningar i många fall närmat sig dem för militär användning.

 

Vi får i föredraget en översikt över militära tillämpningar av rymdsystem, med speciell inriktning på system för spaning och observation.

 

Talare:     Kommendörkapten Rickard Nordenberg, strategisk rådgivare flyg- och rymdsystem, FMV

 

 

Välkomna!

Gunnar Hult

 

 

Deltagande vid föredraget och diskussionen är kostnadsfritt. Efter föredraget och därpå följande årsmöte är FHS pub öppen, där Militärtekniska Föreningen bjuder på tilltugg till drycken.

Anmälan till föredraget (och årsmötet) görs senast 2010-03-26 till föreningens sekreterare, Per Eliasson e-post: per.eliasson@fhs.se eller på tfn 08-553 428 30. Vänligen ange för- och efternamn samt personnummer.