MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM

                                         2010-02-09

                                                                                                

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

 

Svenska Marinen på den internationella scenen
USA, Libanon och Somalia
 

 

Tid:         Tisdagen 2010-03-09, kl. 1600-1900

Plats:        Försvarshögskolan, konferensrum Gripen, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 

 

Svenska marinen visar att vi är tekniskt världsledande och har i hög grad varit synlig på den internationella scenen: i östra Medelhavet, med ubåt i Stilla havet och i de pirathärjade vattnen utanför Somalias kust. Militärtekniska föreningen får initierade föredrag av dem som varit med.

 

Örlogskapten Anders Hörnfeldt, tidigare fartygschef på HMS Gävle och sekond under ML 01,  berättar om ML 01+02 (= Marin insatsstyrka Libanon). Härvid redogörs för bakgrund d.v.s. svenska marina förberedelser (IKS) och kriget i Libanon sommaren 2006 samt för genomförandet av UNIFIL MAROPS / TF 448 d.v.s. FN´s första marina operation. Delar som redovisas är bl.a. hotbild, inträffade händelser, klimat och väder, resultat, effekt och gjorda erfarenheter

 

Under perioden från sommaren 2005 till sommaren 2007 genomförde US Navy och Svenska Ubåtsvapnet bilaterala övningar i Stilla havet utanför Kaliforniens kust. Övningarnas huvudsyfte var ett stegrat erfarenhetsutbyte av värdefulla kunskaper i syfte att i förlängningen bidra till en ökad interoperabilitet mellan våra nationer. HMS Gotland var utgångsbaserad i San Diego under tiden för dessa övningar som benämndes Ubåt I Västerled (UIV). Örlogskapten Fredrik Lindén, fartygschef på HMS Gotland, redovisar övningen som helhet samt syfte, mål och erfarenheter. Han kommer att lägga särskild fokus på erhållna erfarenheter ur en taktisk-teknisk aspekt från ett hav som på alla sätt och vis skiljer sig från Östersjön.

 

Sedan december 2008 bedriver EU en sjöoperativ insats med markoperativ tyngdpunkt i vattnen runt Somalias kust. Huvuduppgiften är att skydda World Food Programs mattransporter till Somalia med tillika uppgiften att skydda övrig sjöfart i regionen mot pågående piratverksamhet. Under fyra månader 2009 bidrog Sverige med korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö samt underhållsfartyget HMS Trossö i operationen som benämndes EUNAVFOR. Vi får en redovisning av insatsen som helhet, syfte, mål och erfarenheter av örlogskapten Jon Wikingsson, fartygschef HMS Stockholm. Föredraget kommer att särskilt förmedla erfarenheter avseende svenska korvetter i subtropiskt klimat och fartygens interoperabilitet ur ett militärtekniskt perspektiv.

 

Seminariet avslutas med en diskussion.

 

Välkomna
Gunnar Hult

 

 

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-55342809, 070-8446579 eller

carl-gustaf.svantesson@fhs.se senast 2010-03-04. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.