MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM

                                         2009-09-07

                                                                                                

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

Föreläsning om
 
Loyal Arrow – lessons learned
 

 

Tid:           Torsdagen 2009-12-03, kl. 1500-1800

Plats:        Försvarshögskolan, Lejonsköldska rummet, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

 

Under juni 2009 var Sverige värd för den Nato-ledda flygövningen Loyal Arrow. Övningen genomfördes från Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå och var den största flygövningen hittills i Sverige. Sammanlagt deltog tio länder med flyg- och markförband. Bottenviken utanför Luleå gästades dessutom under övningen av ett brittiskt hangarfartyg. Målet var att öva och träna enheter och staber i att leda och genomföra luftoperationer, samt att förbereda Natos beredskapsförband NRF 13/14 (NATO Response Force) för insats.

 

Militärtekniska Föreningen får en unik redovisning om övningen som helhet, syfte, mål och ”lessons learned” av Överste Dennis Hedström, stf C F 21 och flygtaktiska stabens projektledare för Loyal Arrow. Överstelöjtnant Carl-Johan Edström, C 2 div F 21, kommer att ge erfarenheterna från ett divisionsperspektiv. Talarna kommer särskilt att förmedla erfarenheter ur ett interoperabilitetsperspektiv.

 

Seminariet avslutas med en diskussion.

 

Anmälan sker till Kristian Artman tfn 08-7887578, 0708-568783 eller kristian.artman@mil.se senast 2009-11-23. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Kristian Artman.