MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM

                                         2009-09-07

                                                                                                

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

Föreläsning om
 
UAV ur ett svenskt perspektiv

 

 

Tid:           Torsdagen 2009-10-22, kl. 1500-1700

Plats:        Försvarshögskolan, Gripen, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

  

UAV har sedan ett antal år använts inom den svenska Försvarsmakten. Vid K 3 i Karlsborg genomförs flygningar med de två UAV-systemen UGGLAN och FALKEN. FALKEN har bland annat använts inom NBG 08 och används sedan årsskiftet vid det svenska förbandet i Afghanistan.

Systemen används dagtid såväl som nattetid och är utrustade med IR-kamera och/eller lågljus-tv. Data från sensorerna länkas i realtid ned till en markstation eller en bärbar dator.

 

För närvarande utreds om ett nytt UAV-system skall anskaffas till Försvarsmakten.

 

Vid föreläsningen kommer vi att få information om UAV från FMV, om svenska UAV-projekt från SAAB samt om svenska erfarenheter från förbandsnivån och från Afghanistan. Föreläsningarna avslutas med en frågestund.

 

 

 

Anmälan sker till Jonas Eklund tfn 08-55342822, 08-51439795 eller 070-6565349 eller jonas.eklund@fhs.se senast 2009-10-12. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Jonas Eklund.