MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM
                                                                                           2009-01-30

 

 

inbjudan

till

Seminarium 3
Modularitet - en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser

 

 

Tid:           Tisdagen den 19 maj, kl 0900-1600.

Plats:        Filmhuset (salong Mauritz), Stockholm. (Se karta och beskrivning på baksidan).

 

Som en fortsättning på seminarierna den 27 maj och den 6 november kommer Försvarsmakten, FMV och FHS att den 19 maj genomföra dag 3 i denna serie. Militärtekniska Föreningen inbjuds att delta. (Vi har tidigare meddelat att dag 3 skulle genomföras den 12 februari, men på grund av Försvarsmaktens budgetarbete mm. är den senarelagd).

 

Under dag 2 belystes genomförandet främst från ett lednings- och ledarskapsperspektiv.

Även dag 3 ska handla om genomförandet, men nu är avsikten att exemplifiera utvecklingsarbetet och borra djupare i processer, metoder och verktyg.

 

Program

Kaffe serveras kl 0830-0900.

Seminariet börjar kl 0900.

Lunch kl 1200-1300 (självkostnad).

Seminariet slutar kl 1600.

 

Huvudpunkter

Talare

Öppnar seminariet

C SML, FMV genmj Per Lodin

Inledningstalare

C UTV, HKV genmj Mike Moore

Logistik för modulära förband

FM Logistikchef, HKV genmj Bengt Andersson

Hur byggs behovssammansatt förmåga?

HKV

Hur bygger vi insatser idag ?

FMV

Ramvillkor för moduluppbyggnad

HKV/FMV

Så byggs modulen “strategisk transportkapacitet SJÖ”

FMV

Vilket arbetssätt skall FMV ha för att stödja modularitet

FMV

Summing up och avslutning

C SML genmj Per Lodin

 

 

 

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.se. senast 2009-05-11.

Vänligen ange för- och efternamn, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

Filmhuset ligger på Borgvägen 1-5 vid Gärdet i Stockholm.
Närmaste tunnelbanestation är Karlaplan, uppgång Valhallavägen. Vid tunnelbanestationen stannar även buss 1 (hållplats Värtavägen) och 4 (hållplats Värtavägen). Andra bussar man kan ta till Filmhuset är 56 (hållplats Hakberget), 72 (hållplats Filmhuset) och 76 (hållplats Filmhuset). Vid Filmhuset finns även möjlighet till bilparkering.