MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM
                                                                                           2009-01-20

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till ett föredrag av AZRIEL LORBER med titeln

 

Oförstånd och okunskap
 

 

Tid:           Torsdagen 2009-04-23, kl. 1530-1700

Plats:        Försvarshögskolan, Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

 

Några ord av och om Azriel Lorber:

 

Teknologiska misslyckanden inträffar ofta när en sida i en konflikt inte till fullo inser den möjliga styrkan i motståndarsidans vapen. I de flesta fall finns de ansvariga på hög nivå. Det är här som beslutsfattarna antingen inte har brytt sig, eller helt missförstått en teknologis betydelse eller vad den kan betyda på slagfältet. Att misslyckas operativt är illa nog, men det kan gå att reparera. Det är svårare att hämta sig från ett teknologiskt misslyckande.

 

Azriel Lorber är f.n. gästprofessor vid Försvarshögskolan. Dr Lorber har i sin bok ”Misguided weapons”, som i svensk översättning utgör volym 8 av Lärobok i Militärteknik, redovisat många exempel på hur höga beslutsfattare inte förstått vikten av ny teknik eller av att använda redan etablerad teknik.

Azriel Lorber holds a Ph.D. in Aerospace and Ocean Engineering, from the Virginia (USA) Polytechnic Institute and State University (1974). During his career he worked for the Israeli Aircraft Industries and the Israeli Military Industries and later served as the Principal Assistant to the Director General of the Ministry of Science and Technology. He also participated as a visiting scholar in the Security Studies Program at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

Anmälan sker till Stefan Axberg tfn 08-55342827, 070-6769374 eller stefan.axberg@fhs.se senast 2009-04-09. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Stefan Axberg.