MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM
                                                                                           2008-09-01

 

 

inbjudan

till

Seminarium OM
 
Skydd mot improviserade terroristvapen (counter IED)
 

Tid:           Torsdagen 2008-12-04, kl. 1500-1800

Plats:        Försvarshögskolan, Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

 

Försvarsmaktens uppgifter och hotbild förändras. Tydligast är detta förhållande i de internationella åtaganden, där våra förband exponeras för en ny säkerhetssituation, som bland annat karaktäriseras av global terrorism. ”Improvised Explosive Devices - IED” har blivit ett samlingsbegrepp för de verkansformer som terroristerna ofta använder sig av.

 

Inom NATO sker nu en forcerad utveckling av förmågan att skydda sig mot IED-hotet. Det handlar då inte enbart om att hantera ”bomben” utan också personerna, nätverket och logistiken bakom användandet av IED. Också i Sverige sker nu ett samlat arbete kring dessa frågor. En huvudman, brigadgeneral Anders Brännström, är utsedd och det finns en arbetsgrupp och ett nätverk för dessa frågor inom försvaret.

 

Även om det ständigt betonas att ”Counter IED” inte enbart handlar om teknik, så vill vi i detta seminarium fokusera på just tekniken. Med stöd av både utländska och svenska talare kommer vi att behandla detta terroristhot och ”bomben” samt teknik kring detektering och skydd.

 

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.se. senast 2008-11-23. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G Svantesson.

 

 

Program

 

1500-1505   Inledning                                             C-G Svantesson

                                                                                                  

1505-1535   Erfarenheter från hot och miljö         Mårten Levin, HKV INSS

 

1535-1605   ”Bomben”                                           John Ottosson, FOI

                                                                                                           

1605-1620   Rast

 

1620-1650   Detektering                                        SaraWallin, FOI                                    

 

1650-1720   Skydd                                                 Johanna Ericsson,   FMV

 

1720-1800   Paneldiskussion                                Talarna

                                                                                   Vice ordf Stefan Axberg