MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM
                                                                                           2008-09-01

 

 

inbjudan

till

Seminarium 2
 
Modularitet - en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser

 

Tid:          torsdagen den 6 november, kl 0900-1700.

Plats:        Försvarshögskolan, Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

 

Som en fortsättning på seminariet den 27 maj kommer Försvarsmakten, FMV och FHS att den 6 november genomföra del 2 i denna serie. Militärtekniska Föreningen inbjuds att delta.

 

Genomförandet – att omsätta ett behov till ett system – belyses främst från ett lednings- och ledarskapsperspektiv:

 

  • Vad är tekniskt ledarskap?
  • Är det någon skillnad mellan att leda militära organisationer och att utveckla/anskaffa komplexa tekniska system?
  • Är aktörernas beslutsunderlag i materielprocessen adekvat?

 

Se program nedan!

 

Del 3 i denna seminarieserie är inplanerad den 12 februari. Inbjudan utsänds med nästa nummer av MilitærTeknikk.

 

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.se  senast 2008-10-31. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

 

Program

0900-0910

Intro

Max Berthold

0910-0925

IML

C MSL, genmj Per Lodin

0925-0945

Keynote

C FÖRBPROD, briggen Göran Mårtensson

0945-1015

Beslutsfattning

Professor Berndt Brehmer, FHS

1015-1035

RAST

 

1035-1055

Designbeslut i FM

C J0 öv Filip Ingelsson

1055-1115

Designbeslut vid FMV

AK-chef  Anders Brunnberg

1115-1145

Designbeslut och modularitet

C LEDS, Fljam Thomas Engevall

1145-1200

Sammanfattning

Professor Stefan Axberg och

professor Jonas Andersson, FHS

1200-1300

LUNCH

Syster & bror

1300-1330

Designbeslut och modularitet

FMV PROL, Lars Burström

1330-1400

Underlag för designbeslut och modularitet

C STRA, kam Jörgen Eriksson

1400-1430

MODAF

Övlt Thomas Niclason, HKV

1430-1450

RAST (kaffe m. Gustav-Adolfs-bakelser)

 

1450-1520

Försök med trängselskatt - ett riskfyllt projekt".

Projektledare Birger Höök, Vägverket

1520-1620

Panel: hur fatta beslut som ger modularitet?

Professor Stefan Axberg och

professor Jonas Andersson, FHS