MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM
                                                                                           2008-01-17

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

 

Föredrag med diskussion
”Civila tillämpningar av militär teknik”

 

 

Tid:          onsdag 2008-03-26 kl. 17.00-18.00

Plats:       Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37,    Stockholm

 

 

Det militärtekniska området kan bidra med mycket som kan gagna det civila samhällets säkerhet. En nackdel med en del av de militära systemen är att prestanda ibland vida överskrider de civila kraven, och att prisbilden därför är sådan att de eventuella civila kunderna inte är i närheten av att ha råd att upphandla dessa system.

Utmaningen, vid transformation av militär teknik till civila tillämpningar, är att samtidigt ta med aspekterna att gå från ”få” till ”många” och att gå från ”excellence” till ”cost” utan att tappa den tekniska höjden i systemet/produkten.

 

Talare: Carl-Johan Koivisto, Saab

 

 

Välkomna!

 

Gunnar Hult

 

Deltagande vid föredraget och diskussionen är kostnadsfritt. Efter föredraget är FHS pub öppen. Förutom dryck finns möjlighet att köpa varmkorv.

Anmälan till föredraget (och årsmötet) görs senast 2008-03-21 till föreningens skattmästare, Kurt Andersson e-post: kurt-andersson@swipnet.se eller på tfn 0708 934 926. Vänligen ange för- och efternamn samt personnummer.

 

För ytterligare information: Se www.militartekniska.se.