MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM
Gunnar Hult                                                                       2007-09-01

                                                                                                

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

 

Icke dödande vapen
 

 

Tid:           Tisdag 2007-11-27, kl: 1300-1630

Plats:        Karlbergs slott, Solna

 

Svenska styrkor som utför internationella insatser har behov av hjälpmedel för att påverka människor i ett stort antal situationer utan att det leder till förluster av människoliv. Det kan handla om att stoppa ett fordon, oskadliggöra en misstänkt terrorist eller att hejda en folkmassa.

 

Området innehåller många utmaningar för att balansera tillräcklig operativ effekt mot låg skaderisk och folkrättsliga krav.

 

Vi belyser detta från olika perspektiv med talare bl.a. från Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets forskningsinstitut och FOI.

 

Förutom Militärtekniska Föreningens medlemmar bjuder vi också in officerare vid Militärhögskolan Karlberg.

 

Inbjudan med komplett program kommer att sändas ut med nästa nummer av tidskriften MilitærTeknikk.

 

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.se. senast 2007-11-20. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G Svantesson.

Avgift

För medlemmar i Militärtekniska föreningen                            Gratis  

Övriga                                                                                 200 kr 

Medlemskap i föreningen för ett år kostar                               200 kr